Навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти
в Івано-Франківській області
 
      Навчально-методична служба професійно-технічної освіти в Івано-Франківській області функціонує з 70-х років.
За ці роки змінювалась її назва і підпорядкування, оновлювались зміст і форми роботи. Вагомий внесок у становлення і розвиток навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти області зробили керівники: М.Атаманюк, Б. Третяк, А.Іваночко, Д.Овчар, Х. Битківська, Г. Кирдяк, А.Колобанько, М. Рудик. З 2016 року на посаді директора навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти - Шафоростов О.О.
       Навчально-методичний кабінет ПТО є центром методичної роботи серед ПТНЗ області, який здійснює організаційно-методичне забезпечення професійної і загальноосвітньої підготовки робітничих кадрів у ПТНЗ відповідно до вимог державних стандартів. За період функціонування методкабінету, сформувалася оптимальна структура методичної роботи з педагогічними працівниками ПТНЗ Прикарпаття: визначено опорні навчальні заклади з питань новаторського пошуку знань і засобів підготовки кваліфікованих робітників (ВПУ №7, ПБЛ, ПЛАТіБ, ВПУ №14, ЦПТО №1, ВХПУ №3, ВПУ №21, ВПУ СОТ, ВПУ №13), підготовки робітників в аспекті соціального партнерства (ЦПТО №1, ВПУ №7, ВПУ №21), комп’ютеризації навчального процесу, упровадження сучасних комп’ютерних технологій (ВПУ №21, ВПУ СОТ), міжнародної співпраці (ВПУ №13).
       З метою реалізації заходів з удосконалення методичної роботи в ПТНЗ, підвищення рівня навчальних досягнень учнів, професійної і педагогічної майстерності педпрацівників за ПТНЗ області закріплені методисти НМК ПТО, які виконують функції кураторів, що надають допомогу в плануванні, організації, проведенні обласних і Всеукраїнських масових методичних заходів, майстер-класів, професійних свят, виставок, семінарів практикумів; вивчають і упроваджують передовий педагогічний досвід. З метою пропаганди кращого досвіду ПТНЗ  навчально-методичний кабінет видає збірники матеріалів за результатами методичної роботи. Методисти кабінету - активні дописувачі регіональної газети «Освітянське слово», журналів «Професійно-технічна освіта», фахових видань.  НМК ПТО  забезпечений комп’ютерною технікою, підключеної до мережі Інтернет, має власні Інтернет ресурси.
        З 2005 року НМК ПТО активно працює над розробкою, апробацією і упровадженням Державних стандартів ПТО з окремих робітничих професій. У 2007 році - брав участь у Всеукраїнській естафеті інноваційних проектів у системі ПТО, за підсумками якої матеріали від Івано-Франківської області були представлені на Всеукраїнській виставці-ярмарку в м. Києві.
         Організовано роботу 27 обласних методичних секцій педагогічних працівників ПТНЗ. Щороку проводиться більше 58 засідань методичних секцій, творчих груп, семінарів з проблем розвитку професійної компетентності учнівської молоді ефективного використання сучасної комп’ютерної техніки, новаторських технологій, методик. З метою профорієнтаційної роботи для популяризації робітничих професій продовжується співпраця з обласним телебаченням «Галичина». Працівники НМК ПТО  надають належну допомогу ПТНЗ в організації і проведенні конкурсів фахової майстерності.
           З метою активізації діяльності методичних кабінетів ПТНЗ області у 2011-2012 н.р. проведено: обласний огляд-конкурс на кращу роботу веб-сайтів ПТНЗ, на кращу організацію роботи методичних кабінетів ПТНЗ, національно-патріотичного виховання учнівської молоді ПТНЗ засобами християнської етики.     Матеріали ЦПТО №1, ВПУ №7, ВПУ ГС і Т – учасників ІІ етапу Всеукраїнського огляду-конкурсу «Професійна освіта інвалідів, осіб з особливими потребами у ПТНЗ» відзначені грамотами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
         Наказом Міністерства освіти і науки,молоді та спорту України від 21.09.2011р.№ 1092 НМК ПТО створено як Державний заклад «Навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти в Івано-Франківській області».
        Пріоритетні напрямки діяльності:
 - оновлення змісту професійної освіти з врахуванням регіонального компоненту навчання, розробка і впровадження ДС ПТО нового покоління;
 - забезпечення реалізації Державної програми інформатизації та комп’ютеризації ПТНЗ, застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі;
 - інформаційно-методичний супровід впровадження новітніх технологій у навчально-виробничий і виховний процес;
 - пошук нових соціальних партнерів для співпраці та обміну досвідом, налагодження міжнародних зв’язків.