Напрямки діяльності НМК ПТО в Івано-Франківській області

  •  оновлення змісту професійної освіти з врахуванням регіонального компоненту навчання, розробка і впровадження ДС ПТО нового покоління;
  •  забезпечення реалізації Державної програми інформатизації та комп’ютеризації ПТНЗ, застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі;
  •  інформаційно-методичний супровід впровадження новітніх технологій у навчально-виробничий і виховний процес;
  •  пошук нових соціальних партнерів для співпраці та обміну досвідом, налагодження міжнародних зв’язків.