Історія НМК ПТО в Івано-Франківській області

Навчально-методична служба професійно-технічної освіти в Івано-Франківській області функціонує з 70-х років.
За ці роки змінювалась її назва і підпорядкування, оновлювались зміст і форми роботи. Вагомий внесок у становлення і розвиток навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти області зробили керівники: М.Атаманюк, Б. Третяк, А.Іваночко, Д.Овчар, Х. Битківська, Г. Кирдяк, А.Колобанько, М. Рудик. З 2016 року на посаді директора навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти - Шафоростов О.О.